CloneCD 5.3.4.0

CloneCD 5.3.4.0

SlySoft, Inc. – 2,8MB – Shareware
ra khỏi 150 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
CloneCD là công cụ hoàn hảo để thực hiện sao lưu của bạn âm nhạc và dữ liệu đĩa CD, bất kể bản sao bảo vệ. CloneCD của đoạt giao diện người dùng cho phép bạn sao chép đĩa CD hầu như bất kỳ trong chỉ là một vài cú click chuột.

Từ việc phát hành của 5.0, CloneCD là không chỉ có thể sao chép đĩa CD, nhưng cũng nhất định dạng đĩa DVD, chẳng hạn như DVD-R, DVD-RW, DVD R, DVD + RW, DVD R Dual Layer và DVD-RAM. Những bộ phim sẽ được sao chép 1:1 và do đó không sửa đổi (nén). Lưu ý rằng để sao phim DVD bạn cũng yêu cầu AnyDVD.

CloneCD cũng làm việc với các định dạng khác như tập tin ISO và UDF và sao CD/DVD với SafeDisc mới 3 bản sao bảo vệ hệ thống. CloneCD cho phép bạn tạo hoàn hảo 1:1 bản sao của bạn có giá trị ban đầu đĩa compact. Nên của bạn bảo vệ bản sao nhạc CD không chơi trong âm thanh xe hơi của bạn, sao lưu tạo ra bởi CloneCD sẽ.

Diễn kết hợp kiến thức và đổi mới với nhiều năm kinh nghiệm và giao tiếp trực tiếp với khách hàng để cung cấp liên tục cải tiến, do đó làm cho CloneCD chất lượng cao nhất sao chép ứng dụng xung quanh.

Tổng quan

CloneCD là một Shareware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi SlySoft, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 1.162 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của CloneCD là 5.3.4.0, phát hành vào ngày 22/08/2016. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 5.3.4.0, được sử dụng bởi 51 % trong tất cả các cài đặt.

CloneCD đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,8MB.

Người sử dụng của CloneCD đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho CloneCD!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 1.162 UpdateStar có CloneCD cài đặt tháng trước.
Vì những luật lệ được quy định bởi Tòa án Đức, chúng tôi có nghĩa vụ vô hiệu hóa bất kỳ liên kết nào ở đây để tránh vi phạm bản quyền và thương hiệu.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản